Byggeriets kontrakter - for ikke-jurister
Kategorier: Byggejura

Byggeriets kontrakter - for ikke-jurister

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Steen Hellmann
Kursusdato
Kursussted
Status
 
21.11.2019 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Byggeriets kontrakter - for ikke-jurister er tilføjet til din indkøbskurv.
 
- en praktisk orienteret dag, der gør dig bedre til at vurdere, skrive og anvende byggeriets typiske kontrakter

Formål
Med udgangspunkt i byggeriets typiske kontrakter får du alle de juridiske begreber sat ind i en forståelig og meget praktisk anvendelig juridisk sammenhæng.

Du får et grundigt indblik i og praktisk forståelse for de væsentligste kontraktlige problemer.

Du rustes til at kunne indgå aftaler med fuld klarhed, du bliver bedre til både at skrive og vurdere kontrakterne og til at anvende dem optimalt i gennemførelsen af byggeriet.

Vores mål er, at du så at sige går hjem med en viden svarende til færdige kontraktskabeloner, som du bare skal skrive egne navne ind i!

Indhold
Du kommer gennem følgende ti trin - og vil hele vejen få underbygget gennemgangen med både cases og gruppeopgaver.

Vi vil også lade et kontrakteksempel løbe med hele vejen - som vi vil bruge til samlet at fortolke og drøfte på med forskellig indgangsvinkel i relation til de enkelte emner, alt efter om kontrakten læses med bygherre eller entreprenørbriller.

De ti trin:

1) Før kontrakten indgås
Prækontraktuelle dokumenter / hensigtserklæringer. Hvor går det typisk galt?

2) Aftaleindgåelse
Fortolkning af kontrakter og kontraktens parter

3) Fastlæggelse af parternes ydelser

4) Misligholdelse
Mangelfuld eller forsinket ydelse

5) Fraskrivelse, begrænsning eller ophør af ansvar

6) Overdragelse af rettigheder og pligter i henhold til kontrakter

7) Sikkerhed for opfyldelse af kontrakten

8) Kontraktens ophør/ændring

9) Konfliktløsning - forskellige modeller

Vi tager ved hvert punkt udgangspunkt i byggeriets typiske problemstillinger og deklaratorisk ret, herunder aftaleloven, AB 98, ABT 18, ABR 18 og købeloven (f.s.v.a. bygherreleverancer).

Du får derfor gennemgået den deklaratoriske baggrundsret og vi får drøftet mulige (typiske) afvigelser herfra i byggeforhold.

NB!: Udbudsloven er nu vedtaget, og betydningen for byggeriets kontrakter (og projekteringstidsplanerne) er blevet indarbejdet i kurset.

Målgruppe
Medarbejdere i byggeriets virksomheder og i den offentlige sektor med ansvar for kontrakter, samt de medarbejdere der i det daglige medvirker ved kontraktvurdering og kontraktforhandling.
Kurset er for ikke-jurister.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
"Særdeles kompetent faglig formidler"
"Meget kompetent og bredt dækkende"

Underviser
Partner, advokat Steen Hellmann, Advokatpartnerselskabet VILTOFT.

Baggrund
De fleste der arbejder med kontrakter i byggeriet har et kendskab til byggeriets typiske kontrakter og disses formuleringer.

Men fra at have dette kendskab og frem til at få disse sat ind i en juridisk sammenhæng er et langt og meget vigtigt stykke vej.

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 08.30
Registrering - kaffe/te & morgenmad

kl. 09.00
Velkomst og introduktion til dagen

kl. 09.15
1. Før kontrakten indgås / hensigtserklæringer / udbudsreglernes betydning
2. Aftaleindgåelse, fortolkning af kontrakter og kontraktens parter
3. Fastlæggelse af parternes ydelser
4. Misligholdelse (Mangelfuld eller forsinket ydelse)
5. Fraskrivelse, begrænsning eller ophør af ansvar
6. Overdragelse af rettigheder og pligter i henhold til kontrakter
7. Sikkerhed for opfyldelse af kontrakten
8. Kontraktens ophør/ændring
9. Konfliktløsning
10. Kort om internationale kontrakter

Pauser med kaffe/te vil være indlagt kl. 10.30-10.45 og igen kl. 14.30-14.45
Frokost serveres kl. 12.00-13.00

kl. 15.45
Afslutning og opsamling

kl. 16.00
Kursus slut

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.